Da-lite提供卓越的视觉效果
Da-Lite投影屏幕※家庭影院幕


DA-LITE投影屏幕特丽屏幕

 

DA-LITE屏幕
技术支持


上海021-54375334
北京010-51265591
厦门0592-8893398

DA-LITE屏幕网
帝莱科技 2004
www.goodnation.net

 

dalite电动屏幕06年新款白色外框特丽屏幕

特丽电动屏幕/Business


  
Da-lite推出06年新款白色外框标准细轴电动屏幕,与全球主流装饰颜色更贴近,与任何装饰风格匹配协调,更显豪华气质并且可以配套白色无线遥控装置。

放大图片

 

 

 

 

 

  原DA-Lite标准细轴电动屏幕以黑色钢质外框为主。

Da-Lite Homepage